Headerfoto

DUURZAME ENERGIE

Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie ‘op’ raakt. Maar wat verstaan we onder duurzame energiebronnen? En welke soorten en toepassingen behoren daartoe?

Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zonlicht of windkracht, niet kunnen opraken. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ontstaat minstens 850 gram CO2; 1 kWh stroom uit zonlicht levert maar 50 gram op. De bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere bronnen zijn biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem).

PRIJS ENERGIE STIJGT RUIM DRIEMAAL ZO HARD ALS CPI

In vijftien jaar zijn de energieprijzen ruim drie keer zo hard gestegen als de prijzen van andere goederen en diensten. De energieprijzen zijn in januari 2012 bijna 120 procent hoger dan vijftien jaar geleden, de consumentenprijsindex (CPI) nam tussen januari 1997 en januari 2012 met 35 procent toe.

Prijsontwikkeling energie en CPI


Bron: StatLine, Consumentenprijsindex (2006=100)

SOORTEN DUURZAME ENERGIE

Zonnepanelen & zonneboiler
De zwarte zonnecollectoren verwarmen water; de meestal blauwkleurige zonnepanelen maken elektriciteit. De hoge kosten voor zonnepanelen en collectoren temperen de populariteit van grote zonne-energiecentrales én massale particuliere aanschaf. Dat laatste kan wellicht veranderen, nu de ene na de andere subsidieregeling is gestart voor particulieren. Lees meer op Zonnepanelen en Zonneboiler.

Warmtepompen

Omgevingswarmte, uit de bodem of uit de lucht rondom uw woning, is bruikbaar om de woning mee te verwarmen. Het temperatuursverschil hoeft niet eens groot te zijn om er met een warmtepomp gebruik van te maken. Een warmtepomp voor bodemwarmte neemt de warmte op uit de bodem en brengt die naar de verwarmingsinstallatie. Sinds september 2008 is er subsidie voor de aanschaf van warmtepompen. Lees verder op Warmtepompen.

SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE VOOR BESTAANDE WONINGEN

Via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie kunnen particuliere woningbezitters subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtinstallaties.
Soms kunnen de landelijke subsidieregelingen ook nog eens gecombineerd worden met regelingen die in bepaalde gemeenten of provincies gelden. Om te bekijken hoe dit voor u uitpakt, gaat u naar de Energiesubsidiewijzer.

STIMULERINGSPREMIE MEER MET MINDER – PARTICULIEREN

Eigenaar-bewoners kunnen een subsidie van 300 euro aanvragen, mits zij minimaal 20 procent energiebesparing realiseren met maatregelen uit het maatwerkadvies. Is de besparing 30 procent of meer, dan is de subsidie zelfs 750 euro. Meer informatie: www.meermetminder.nl

 

(bron: milieu centraal)