Stappenplan terugvordering BTW

Vereenvoudigde werkwijze voor particulieren met zonnepanelen
klik hier voor de pagina van de belastingdienst

Van belang is dat u een aantal procedures doorloopt in de juiste volgorde en binnen de juiste termijnen.

Als u de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet u zich binnen vijf dagen na installatie van de zonnepanelen als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst.
Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook.

De belastingregel geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dus ook consumenten die na 20 juni zonnepanelen hebben laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Op de pagina van Milieu centraal vindt u een uitleg over de BTW en een stappenplan, hieronder hebben wij een kopie geplaatst van deze stappenplan.
Wij adviseren u om de link te gebruiken, daar zijn eventueel wijziging in verwerkt.

klik hier voor de pagina van Milieu centraal. 

Btw op zonnepanelen terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (2.700 wattpiek) voor 4.400 euro levert dit 750 euro op. Hieronder lees je een eenvoudig stappenplan.

Wie zonnepanelen op zijn dak legt, wordt in feite een mini-energiebedrijfje en daarmee ‘ondernemer’. Dat heeft als voordeel dat je de btw die je voor je zonnepanelen betaald hebt, kunt terugvragen. Het terugvragen van de btw is eenvoudig en kun je goed zelf doen met behulp van onderstaand stappenplan. De procedure is in 2018 vereenvoudigd waardoor terugvragen nóg makkelijker is geworden.

Let op: het stappenplan dat hieronder staat, geldt alleen voor particulieren. Werk je al als zzp’er of ondernemer, lees dan het antwoord op de vraag Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben.

Stap 1: Vul het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ in

Op de website van de Belastingdienst vind je het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders. Je kunt dit uitprinten, invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Bij vraag 1 vul je jouw naam, adres en burgerservicenummer in, en de datum waarop de zonnepanelen zijn geplaatst. Bij vraag 2 (‘Ben je al ondernemer voor de btw’) kruis je ‘nee’ aan (tenzij je al wél ondernemer bent, dan kruis je ‘ja’ aan). Bij vraag 3 (‘Wil je vanaf volgend jaar ontheffing van de administratieve verplichtingen’) kruis je ‘ja’ aan: je hoeft dan in volgende jaren geen btw-aangifte meer te doen.

Stap 2: Reactie Belastingdienst afwachten

Binnen 5 werkdagen na de ontvangst van jouw formulier stuurt de Belastingdienst jou een brief. Daarin staat een bevestiging van jouw registratie als ondernemer en een persoonlijk btw-nummer. In deze brief legt de Belastingdienst ook uit hoe je aangifte kunt doen (digitaal of met een papieren aangifteformulier). Voor een digitale aangifte krijg je enkele dagen later per post een inlognaam en weer een paar dagen later een wachtwoord. Daarmee ben je klaar om digitaal btw-aangifte te doen en jouw rekeningnummer door te geven.

Heb je na enkele weken nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet riskeer je een boete. Het kan zijn dat het erg druk is bij de Belastingdienst en het daardoor wat langer duurt. Het kan ook zijn dat je geen (nieuwe) inloggegevens ontvangt als je in het verleden al ondernemer bent geweest (maar nu niet meer).

Stap 3: Btw-aangifte doen

Heb je de brief en inloggevens ontvangen (of een papieren formulier)? Dan ben je klaar om btw-aangifte te doen over het kwartaal waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait).

Hoe vul je het formulier in?

Op het formulier moet je bij vraag 1a de btw invullen over de stroom die je met jouw zonnepanelen opwekt. Dit bedrag hoef je niet zelf uit te rekenen. De Belastingdienst heeft het gemakkelijk gemaakt door standaardbedragen (´forfaits´) te geven. In de tabel hieronder zie je welk bedrag je bij vraag 1a van je btw-aangifte moet invullen. Het bedrag hangt af van het opwekvermogen van je systeem.

Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor). Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd (komt weinig voor).

Tabel voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan

Opwekvermogen in Wattpiek Omzetbelasting (‘Forfait’)
1 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001-6000 € 120
6001-7000 € 140
7001-8000 € 160
8001-9000 € 180
9001-10000 € 200

Bijvoorbeeld: voor een systeem van 2.700 Wattpiek (10 panelen) geldt een jaarlijks forfait van 60 euro. Dit vul je in bij vraag 1a. Bij vraag 5a vermeld je nogmaals dit bedrag. Bij vraag 5b vul je de btw in die jij voor de aankoop en installatie van jouw zonnepanelen betaald hebt. Voor een systeem van 2.700 Wattpiek zal dit ongeveer 800 euro zijn. Bij de laatste vraag vul je in hoeveel je terugkrijgt (5b min 5a, in dit geval 800 min 60 is 740 euro). Bij de andere vragen hoef je niets in te vullen.

Eén keer aangifte doen is (meestal) genoeg

Normaal gesproken moet je als ondernemer elk kwartaal btw-aangifte doen. Maar op het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders heb je al aangegeven dat je ontheffing wilt van deze verplichting. Dat betekent dat je géén verdere aangiftes meer hoeft te doen.

Let op: Soms wel meer aangiftes nodig!

Het kan gebeuren dat formulieren elkaar kruisen en er toch een tweede aangifteformulier voor jou klaargezet wordt in de digitale omgeving (of per post wordt toegestuurd als je op papier aangifte doet). Die moet je invullen, anders krijg je een boete. Houd je e-mail of post dus in de gaten: de Belastingdienst stuurt als het goed is een herinnering. Twijfel je wat je moet doen, neem dan contact op met de Belastingdienst.

Ontheffing voor vervolg BTW aangifte

Na het opsturen van het formulier of gelijktijdig hiermee kunt u een brief sturen naar de belastingdienst met het verzoek tot ontheffing voor de BTW-aangifte.
Hierin beroept u zich op de kleine ondernemersregeling (KOR).
Link naar pagina belastingdienst.

Als voorbeeld:

Geachte heer / mevrouw,

Door de aankoop van zonnepanelen, waarmee ik stroom lever aan het elektriciteitsnetwerk, ben ik ondernemer voor de omzetbelasting. In het jaar van mijn aankoop heb ik recht op teruggave van de btw op mijn zonnepanelen. In de jaren daarna zal de btw die ik moet afdragen minder zijn dan 1.345 euro, waardoor die btw mij zal worden kwijtgescholden op grond van de regeling voor kleine ondernemers.

Ik verzoek u daarom om mij vanaf 1 januari van het komend jaar op grond van de regeling voor kleine ondernemers ontheffing te verlenen van het indienen van aangifte omzetbelasting. Graag ontvang ik een schriftelijke bevestiging van dit verzoek. Hoogachtend.”

Met vriendelijke groet,

Onredelijke naheffing voor eigenaren van zonnepanelen

Geplaatst op 11 jun 2014, afkomstig van de Vereniging Eigenhuis.
Meer dan 3.000 eigenaren van zonnepanelen hebben van de Belastingdienst een naheffing van € 5.000 gekregen, omdat ze niet op tijd belastingaangifte hebben gedaan. Vereniging Eigen Huis vindt deze boete onevenredig hoog.
Huiseigenaren die met zonnepanelen een deel van hun opgewekte stroom terugleveren aan het energienet en daarvoor een vergoeding van hun energieleverancier ontvangen, worden door de Belastingdienst als ondernemer aangemerkt. Dit is voor bijna alle woningbezitters met zonnepanelen het geval. Huishoudens die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst en de btw over de zonnepanelen hebben teruggevraagd, zijn verplicht om daarna btw-aangifte te doen. Wie dat vergeet of wie dat niet op tijd doet, krijgt een aanslag van ruim € 5.000.

Brief
In een brief aan staatssecretaris Wiebes (Financiën) verzoekt Vereniging Eigen Huis de Belastingdienst coulant om te gaan met eigenaren van zonnepanelen die te laat btw-aangifte doen. ‘Het betreft mensen die over het algemeen volledig onbekend zijn met de eisen die aan het btw-ondernemerschap worden gesteld. Huiseigenaren met zonnepanelen zijn niet te vergelijken met een reguliere ondernemer. Een voorlichtende waarschuwing dat men alsnog aangifte moet doen of een ontheffingsverzoek moet indienen, is meer op zijn plaats dan een forse boete. Deze groep verdient een eerlijke kans om alsnog aan de vereisten van het ondernemerschap te voldoen,’ schrijft de vereniging.

bron: Eigen huis

Een naheffing is te voorkomen door tijdig de kwartaal aangifte te doen indienen (4x per jaar), vul in de eerste het volledige forfait bedrag in. De overige aangiftes wel indienen maar niets aan te geven.

Voorbeeld:
Panelen (totaal 2000 Wp) zijn geplaatst in Juni dit jaar.
u doet een kwartaal aangifte in de maand Juli van het 2e kwartaal (april – mei – juni)
U geeft aan bij Vraag 1A het forfait bedrag (een derde van 40 ivm 3/4 jaar) 30 euro

In Oktober doet u weer een kwartaal (3e kwartaal) aangifte, u geeft hier niets aan.
in januari (2015) de laatste aangifte (4e kwartaal), ook hier geeft u niet aan.

U kunt ook kiezen om in het 2e kwartaal 10 Euro aan te geven en ieder kwartaal hierna opnieuw 10 euro
aan te geven en niet te vergeten te betalen.

Als u keurig de forfait in mindering brengt en de vervolg aangiftes indient zou u niets te maken moeten krijgen
met naheffingen of boetes.
Vergeet niet om de ontheffing voor administratie plicht aan te vragen, als u dit vergeet zou u blijvend de kwartalen moeten indienen.

gewijzigd   6 september 2018