Stappenplan terugvordering BTW

Vereenvoudigde werkwijze voor particulieren met zonnepanelen
klik hier voor de pagina van de belastingdienst

Van belang is dat u een aantal procedures doorloopt in de juiste volgorde en binnen de juiste termijnen.

Als u de btw op uw zonnepanelen wilt terugvragen moet u zich binnen vijf dagen na installatie van de zonnepanelen als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst.
Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook.

De belastingregel geldt met terugwerkende kracht sinds 20 juni 2013, als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dus ook consumenten die na 20 juni zonnepanelen hebben laten installeren kunnen van de nieuwe regels profiteren.

Op de pagina van Milieu centraal vindt u een uitleg over de BTW en een stappenplan, hieronder hebben wij een kopie geplaatst van deze stappenplan.
Wij adviseren u om de link te gebruiken, daar zijn eventueel wijziging in verwerkt.

klik hier voor de pagina van Milieu centraal. 

Stappenplan

Met zonnepanelen op je dak ziet de Belastingdienst je als een mini-energiebedrijfje. Ook al ben je in het dagelijks leven geen ondernemer. Het voordeel daarvan is dat je de btw over de aanschaf en installatie van zonnepanelen kan terugvragen. Hoe werkt het?

Voordat je begint, let op:

 • Zorg dat de factuur van de zonnepanelen én het energiecontract op dezelfde naam staan. Staat de factuur op jouw naam en het contract op naam van je partner? Dan kan je de btw niet terugvragen.
 • Het stappenplan hieronder geldt alleen voor particulieren. Werk jij al als zzp’er of ondernemer? Lees dan het antwoord op de vraag Hoe zit het als ik al ondernemer / zzp’er ben?

Stap 1: Verstuur het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’

Om de btw terug te kunnen vragen, moet je je eerst als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. Je kan daarbij gebruik maken van de kleine ondernemers regeling (KOR). Het voordeel is dat je dan geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst en dat je maar 1 (soms 2) keer btw-aangifte hoeft te doen. Het nadeel is dat je daarna 3 jaar lang geen btw meer kunt terugvragen, bijvoorbeeld als je extra panelen koopt of als je een eigen bedrijfje begint. Lees meer over de voor- en nadelen van de KOR.

Met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders kun je je aanmelden als ondernemer. Waar moet je opletten?

 • Vraag 1: Vul hier jouw gegevens in: je naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst, je telefoonnummer, je burgerservicenummer en de factuurdatum.
 • Vraag 2a: Vul je correspondentieadres voor de btw in (dat kan een ander adres zijn dan het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst).
 • Vraag 2b: Kruis aan of je mee wil doen aan de KOR.
 • Vraag 3: Onderteken het geprinte formulier en stuur het naar de Belastingdienst.

Reactie Belastingdienst afwachten

Binnen 10 werkdagen nadat de Belastingdienst jouw formulier heeft ontvangen, stuurt zij de brief ‘Vaststelling belastingplicht’ terug. Daarin staat je btw-nummer (omzetbelastingnummer) en dat je geregistreerd bent als ondernemer. Daarnaast krijg je nog een brief met je inloggegevens voor de digitale aangifte.

Let op de termijnen

01

Binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin je de zonnepanelen kocht, moet je aangifte doen. Anders kun je een boete krijgen. Zorg dus dat je het proces op tijd start. Heb je enkele weken na je aanmelding nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is.

02

Waarschijnlijk moet je digitaal aangifte doen, maar het kán zijn dat je een papieren aangiftebiljet ontvangt via de post. Vul die papieren aangifte dan in en stuur hem op tijd terug met de post.

Stap 2: Geef je rekeningnummer door

De Belastingdienst wil graag weten op welke bankrekening zij de btw kan uitbetalen. Geef daarom je rekeningnummer door via de website van de Belastingdienst: Rekeningnummer wijzigen. Dat moet óók als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft voor de inkomstenbelasting of toeslagen!

Tips rekeningnummer

01

Geef je rekeningnummer door voordat je aan stap 3 begint (dus voordat je de btw-aangifte doet), dan gaat de uitbetaling sneller.

02

Handig om te weten: heb je géén boekhouder of andere contactpersoon? Vul bij ‘contactpersoon’ dan je eigen gegevens in. En bij ‘subnummer’ vul je de 2 cijfers na de B van jouw omzetbelastingnummer in.

Stap 3: Dien je btw-aangifte in

Heb je de brief en inloggegevens ontvangen van de Belastingdienst? Dan kun je starten met de (digitale) btw-aangifte. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait).

Hoe vul je het formulier in?

Je hoeft alleen de rubrieken 1 en 5 in te vullen. Bij rubriek 2, 3 en 4 vul je niets in (in de digitale aangifte klik je op ‘Akkoord’).

 • Vraag 1a: Vul bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer ‘0’ in. Bij ‘omzetbelasting’ vul je het forfait in dat hoort bij het opwekvermogen van jouw zonnepanelen. Dit forfait vind je in de tabel hieronder. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 3.700 Wattpiek (10 zonnepanelen) is het forfait € 80. Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor). Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die geïntegreerd zijn in het dak (dit komt weinig voor).
 • Vraag 5a: Vul nogmaals dit forfait in (bij de online aangifte wordt dit bedrag automatisch ingevuld).
 • Vraag 5b: Vul de btw in die je hebt betaald voor de aankoop en installatie. Dit bedrag staat op de factuur. Voor een systeem van 3.700 Wattpiek zal dit ongeveer € 900 zijn.
 • Vraag 5c en 5e: Vul het verschil tussen de bedragen in (in dit voorbeeld: € 820). Door het forfait krijg je dus niet de hele betaalde btw terug.
 • Vraag 5d: Deze vraag kun je leeg laten.

Tabel: forfait voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan

Opwekvermogen in Wattpiek Forfait (omzetbelasting)
1 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100
5001 – 6000 € 120
6001 – 7000 € 140
7001 – 8000 € 160
8001 – 9000 € 180
9001 – 10000 € 200

Hebben je zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 10.000 Wattpiek? Daarvoor is geen forfait, je moet het bedrag zelf berekenen. Op de site van de Belastingdienst vind je een voorbeeldaangifte zonder forfait.

Eén keer aangifte doen is meestal genoeg

Normaal gesproken moet je als ondernemer elk kwartaal btw-aangifte doen. Maar als je deelneemt aan de kleine ondernemersregeling is 1 keer aangifte doen voldoende. Soms komt het voor dat je na de 1e aangifte toch nog een 2e aangifte van de Belastingdienst ontvangt. Die móét je dan ook invullen, anders krijg je een boete. Houd je e-mail of post dus in de gaten: de Belastingdienst stuurt als het goed is een herinnering.

Tip: check aan het begin van het nieuwe kwartaal online of er een tweede aangifte voor je klaar staat. Kies in de aangifte bij de vraag ‘Hebt u iets aan te geven’ voor ‘Nee’. Daarna kun je de aangifte ondertekenen en versturen.

Voor- en nadelen kleine ondernemers regeling

De meeste particulieren die zonnepanelen kopen, maken gebruik van de kleine ondernemers regeling (KOR). Dat betekent dat je geen omzetbelasting (btw) hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Je kan hiervoor kiezen als je omzet niet meer dan € 20.000 per jaar is.

Het voordeel is dat je maar 1 keer btw-aangifte hoeft te doen en daarna nooit meer (in plaats van elk kwartaal). Dat scheelt administratie en geld: je hoeft geen btw over de opgewekte stroom te betalen aan de Belastingdienst. Het nadeel is dat je de btw die je betaalt (bijvoorbeeld voor onderhoud) ook niet kunt verrekenen.

Wanneer is deelnemen een slimme keuze?

Meedoen aan de KOR is een slimme keuze als je niet van plan bent om de komende 3 jaar extra zonnepanelen te nemen of in die periode als ondernemer te starten. De KOR geldt namelijk voor 3 jaar en gaat het kalenderjaar na aankoop van de zonnepanelen in. Je kunt je deelname pas na 3 jaar beëindigen. Dat betekent dat je 3 jaar lang geen btw kunt verrekenen of terugvragen. Ook niet voor het onderhoud van je panelen, een extra set panelen, of investeringen die je voor je nieuwe bedrijf doet.

Een voorbeeld: je koopt in februari 2022 zonnepanelen. In april 2022 vraag je de btw terug en meld je je aan voor de KOR. De KOR gaat dan op 1 januari 2023 in. Vanaf dat moment kun je 3 jaar lang geen btw meer terugvragen. Als je vóór eind 2022 nog extra zonnepanelen koopt, kun je die btw in 2022 nog wél terugvragen.

Er is één uitzondering: zodra je omzet boven de € 20.000 uitkomt, moet je dat aan de Belastingdienst doorgeven en eindigt de KOR.

Voor jezelf beginnen of extra panelen kopen

Heb je plannen om in de komende 3 jaar een extra set panelen te kopen of voor jezelf te beginnen? Check dan op belastingdienst.nl/kor of deelname aan de KOR voor jou een verstandige keuze is.

En als je niet meedoet aan de KOR?

Als je niet meedoet aan de KOR, ben je voor de Belastingdienst een gewone ondernemer. Dat betekent dat je ieder kwartaal btw-aangifte moet doen. In die aangifte geef je aan hoeveel btw je moet betalen over jouw stroomopbrengst (teruglevering en eigen gebruik). Meestal is dit een vastgesteld bedrag (forfait). Wil je niet ieder kwartaal aangifte doen? Dan kunt je een schriftelijk verzoek indienen bij jouw belastingkantoor met de vraag of je 1 keer per jaar aangifte mag doen.

Het voordeel van ‘gewone ondernemer zijn’, is dat je de btw voor onderhoud, reparatie of vervanging van panelen (of de omvormer), of voor extra panelen, mag verrekenen met de btw die je moet betalen.

gewijzigd   14 december 2021