Voor de algemene leveringsvoorwaarden installatie werkzaamheden klikt u op deze regel.

Garantievoorwaarden voor verlengde garantieperiode.

De garantie geldt alleen voor materiaal- en constructiefouten. Dit wordt beoordeeld door de producent
Niet onder de garantie vallen defecten door:

 1. te hoge en/of verkeerde spanning;
 2. toepassing van een onjuist gas, zoals is aangegeven in de installatie- en bedieningshandleiding;
 3. onjuiste verbranding, verontreinigde toevoerverbrandingslucht, onjuiste ontluchting of beluchting;
 4. in- of uitwendige aantasting of ketelsteenafzetting;
 5. invloed van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen;
 6. invloed van chemische toevoegingen aan het installatie- of drinkwatercircuit;
 7. blikseminslag, brand of natuurrampen;
 8. nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of geweld van buitenaf;
 9. normale slijtage.

Deze garantie is alleen geldig indien het toestel volgens fabrieksvoorschrift periodiek wordt onderhouden. Ingeval van een storing dienen wij de gelegenheid te krijgen deze zelf te verhelpen.

Sijm Technische Installaties aanvaardt geen claims door secundaire schade, zoals bedrijfsschade, waterschade of brandschade.

Voor de veiligheid mag het toestel alleen en aantoonbaar worden geïnstalleerd door een Uneto-VNI-installateur.
Het toestel mag geen wijzigingen in de constructie hebben ondergaan.
Het toestel moet aantoonbaar, volgens fabrieksvoorschrift, worden geïnspecteerd en onderhouden door een Uneto-VNI-installateur.
Garantie wordt alleen verleend als de kwaliteit van het CV- en leidingwater voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn gesteld door de World Health Organisation:

 1. pH 7 < pH < 9,5;
 2. Fe < 0,2 mg/l;
 3. Cl < 150 mg/l;
 4. geleidbaarheid < 125 mS/m;
 5. waterhardheid < 15 °dH;

tussen 15 °dH en 20 °dH is om de drie jaar een anti-kalkbehandeling nodig.
boven 20 °dH vervalt de garantie.

Het vervangen onderdeel is daarna eigendom van Sijm Technische Installaties.

Wanneer tijdens de garantieperiode onderdelen gerepareerd, hersteld of vervangen worden, betekent dit geen verlening van de garantieperiode van het toestel.
Genoemde garantiebepalingen zijn alleen van toepassing als het toestel is geplaatst volgens ‘Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende Bedrijven’ opgesteld door Uneto-VNI. Deze voorwaarden kunt u hierboven downloaden.

Garantievoorwaarden voor ALL-IN garantie.

Garantievoorwaarden voor de all-in garantie periode.De garantie geldt alleen voor materiaal- en constructiefouten. Dit wordt beoordeeld door de producent.
Onder de all-in garantie valt ook het arbeidsloon voor het vervangen van het materiaal.
Niet onder de garantie vallen defecten door:

 1. te hoge en/of verkeerde spanning;
 2. toepassing van een onjuist gas, zoals is aangegeven in de installatie- en bedieningshandleiding;
 3. onjuiste verbranding, verontreinigde toevoerverbrandingslucht, onjuiste ontluchting of beluchting;
 4. in- of uitwendige aantasting of ketelsteenafzetting;
 5. invloed van agressieve vloeistoffen, dampen of gassen;
 6. invloed van chemische toevoegingen aan het installatie- of drinkwatercircuit;
 7. blikseminslag, brand of natuurrampen;
 8. nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of geweld van buitenaf;
 9. normale slijtage.

Deze garantie is alleen geldig indien het toestel volgens fabrieksvoorschrift periodiek wordt onderhouden. Ingeval van een storing of gebreken dienen wij de gelegenheid te krijgen deze zelf te verhelpen. Sijm Technische Installaties aanvaardt geen claims van derden.

Sijm Technische Installaties aanvaardt geen claims door secundaire schade, zoals bedrijfsschade, waterschade of brandschade.

Voor de veiligheid mag het toestel alleen en aantoonbaar worden geïnstalleerd door een Uneto-VNI-installateur.
Het toestel mag geen wijzigingen in de constructie hebben ondergaan.
Het toestel moet aantoonbaar, volgens fabrieksvoorschrift, worden geïnspecteerd en onderhouden door een Uneto-VNI-installateur.
Garantie wordt alleen verleend als de kwaliteit van het CV- en leidingwater voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn gesteld door de World Health Organisation:

 1. pH 7 < pH < 9,5;
 2. Fe < 0,2 mg/l;
 3. Cl < 150 mg/l;
 4. geleidbaarheid < 125 mS/m;
 5. waterhardheid < 15 °dH;

tussen 15 °dH en 20 °dH is om de drie jaar een anti-kalkbehandeling nodig.

boven 20 °dH vervalt de garantie. Het vervangen onderdeel is daarna eigendom van Sijm Technische Installaties. Wanneer tijdens de garantieperiode onderdelen gerepareerd, hersteld of vervangen worden, betekent dit geen verlening van de garantieperiode van het toestel.

Genoemde garantiebepalingen zijn alleen van toepassing als het toestel is geplaatst volgens ‘Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende Bedrijven’ opgesteld door Uneto-VNI.
Deze voorwaarden kunt u hierboven downloaden.

Standaard CV ketel montage

Bij een standaard CV ketel montage voeren wij uit:

 • aansluitingen cv, water, gas en condensafvoer binnen 1 meter van de bestaande ketel opstelling.
 • aansluiten van de bestaande kamerthermostaat.
 • vervanging van het overstortventiel, inlaatcombinatie en expansievat.
 • aansluiting op de bestaande rookgasafvoersysteem.

Voorwaarden nefit OGP (OnderHoud garantie Plan)

Nefit OGP voorwaarden