Warmtepompen

DUURZAME ENERGIE

Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie ‘op’ raakt. Maar wat verstaan we onder duurzame energiebronnen? En welke soorten en toepassingen behoren daartoe?

Duurzame energie heet zo omdat de bronnen, zoals zonlicht of windkracht, niet kunnen opraken. Bovendien drukt de productie van duurzame energie in vergelijking met conventionele bronnen veel minder zwaar op het milieu, doordat er veel minder van het broeikasgas CO2 bij vrijkomt. Bij de productie van 1 kWh elektriciteit uit kolen ontstaat minstens 850 gram CO2; 1 kWh stroom uit zonlicht levert maar 50 gram op. De bekendste duurzame energiebronnen zijn windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere bronnen zijn biomassa, aardwarmte en warmte uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem).

ENERGIEPRIJZEN

Vooral de gasprijzen zullen de komende jaren flink stijgen. O dit moment is er op de internationale markt veel vraag naar stroom en gas. Daarnaast betalen we steeds meer toeslagen voor het uitstoten van CO2. De energiebelasting op gas stijgt daardoor elk jaar fors. Om te voldoen aan de Nederlandse Klimaatwet, waar op dit moment hard aan wordt gewerkt zal het gasverbruik drastisch verlaagd moeten worden. Mede daardoor worden er forse subsidies beschikbaar gesteld voor het verlagen van het gasverbruik, bijvoorbeeld door het installeren van een warmtepomp.

Showroom duurzame energie

Op zoek naar informatie en eerlijk advies over de bespaarmogelijkheden van warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers?
Twijfelt u al een tijdje over de aanschaf van deze energiebesparende maatregelen? Dan is dit hét moment om een afspraak te maken om u te laten informeren over de duurzame producten in onze showroom.
In onze showroom hebben wij vier warmtepompen werkend opgesteld staan zodat u kunt ervaren wat ze aan geluid produceren.

SOORTEN DUURZAME ENERGIE

Zonnepanelen

De zonnepanelen wekken elektriciteit op. De kosten van zonnepanelen worden steeds lager en de rendementen steeds hoger hierdoor besluiten steeds meer consumenten over te gaan tot de aanschaf van zonnepanelen. Mede door de enthousiaste verhalen vanuit de omgeving. Zonnepanelen worden ook vaak geplaatst in combinatie met een warmtepomp omdat de energie van de zonnepanelen dan gebruikt wordt om gas te besparen. Bij de aanschaf van zonnepanelen heeft u o dit moment nog steeds recht op teruggave van de BTW. Voor een zonneboiler is subsidie beschikbaar. Lees meer op Zonnepanelen en Zonneboiler.

Warmtepompen

Omgevingswarmte, uit de bodem of uit de lucht rondom uw woning, is bruikbaar om de woning mee te verwarmen. Het temperatuursverschil hoeft niet eens groot te zijn om er met een warmtepomp gebruik van te maken. De meest gebruikte warmtepomp is een hybride-warmtepomp. Deze warmtepomp is relatief goedkoop en eenvoudig te installeren omdat er gebruik wordt gemaakt van de buitenlucht. Een warmtepomp voor bodemwarmte neemt de warmte op uit de bodem en brengt die naar de verwarmingsinstallatie. Voor de aanschaf van een warmtepomp is een forse subsidie beschikbaar. Lees verder op Warmtepompen.

Zonneboiler

Een zonneboiler wordt gebruikt om (kraan)water te verwarmen. Op het dak worden één of twee grote zonnecollectoren geplaatst. Het warme water wordt opgeslagen in een buffervat. Hierdoor is het mogelijk ongeveer de helft van het warme kraanwater te besparen. Lees meer op Zonnepanelen en Zonneboiler.

SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE VOOR BESTAANDE WONINGEN

Via de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie kunnen particuliere woningbezitters subsidie aanvragen voor zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtinstallaties.
Soms kunnen de landelijke subsidieregelingen ook nog eens gecombineerd worden met regelingen die in bepaalde gemeenten of provincies gelden. Om te bekijken hoe dit voor u uitpakt, gaat u naar de Energiesubsidiewijzer.