Montage

Zeer belangrijk is de montage van de panelen. Schaduw van een schoorsteen, ontluchtingsbuis of dakkapel kan grote gevolgen hebben voor het rendement van het systeem.
Zelfs als het schaduw niet direct op het paneel valt, heeft dit toch invloed op het paneel, dit kunnen wij goed zien bij situaties die zijn uitgevoerd met micro omvormers.
Door de panelen per stuk te monitoren kan je zien dat een muur of schoorsteen direct naast een panelen toch de opbrengst verminderd ook al geeft het geen schaduw op de panelen.

Hier is goed te zien dat de bovenst twee panelen meer opbrengen dan de onderste twee panelen, het paneel aan de rechter kant wordt ook beïnvloed door de blinde muur ook wanneer deze geen direct schaduw veroorzaakt.
Door de Micro-omvormers geeft dit systeem toch nog een goed rendement, met een conventionele omvormer was de opbrengst het totaal van vier maal het zwakste paneel.

BEVESTIGING ZONNEPANELEN

Hoe de panelen worden bevestigd wordt vaak niet besproken, meestal wordt dit uitbesteed aan een andere partij die winst maakt door de montage zo snel mogelijk uit te voeren. Hierbij worden de panelen letterlijk op het dak geklapt en niet deugdelijk vastgezet  op het dakconstructie.
Wij besteden de montage niet uit en doen het zelf volgens de geldende montage voorschriften en niet te vergeten de veiligheid voorschriften.

PLATDAK OPSTELLING

Hieronder een voorbeeld zoals het niet moet. De panelen staan te dicht achter elkaar waardoor er schaduw valt op het paneel daar achter. De panelen rusten niet op een frame maar op 4 punten (uit een strook plaat gebogen beugel), door windbelasting kunnen er eerder micro-scheurtjes in de cellen komen waardoor het rendement zakt. De ballast is hier op één plek erg hoog (puntbelasting) wat slecht kan zijn voor de dakbedekking.
Ook ziet u hier de bedrading los liggen op het dak en in het water, door zoninstraling kunnen er scheurtjes ontstaan in de kabels met alle problemen van dien.

ZO DOEN WIJ HET

Wij monteren de panelen (hier in portrait) altijd op een roestvrijstalen console.
Onder het frame plaatsen wij dikke rubberen matten om de dakbedekking te beschermen.
De tegels (25 Kg per stuk) plaatsen wij over de gehele lengte in op het frame gemonteerde hoekprofielen.
Door het gebruik van micro-omvormers zal het verlies veroorzaakt door de rookgasafvoer erg meevallen.
 

Terug naar de vorige pagina <